Hírek


 

2P program (Preventív-Profi)

• Örömet ad és motivál, sok gól és játék jellemzi;
• Olyan célokat határoz meg és követel a gyerekektől, amelyeket teljesíteni tudnak;
• A gyerekek pillanatnyi teljesítményszintjéhez alkalmazkodik;
• Javítja valamilyen készségét vagy képességét, és ez által a csapat is fejlődik;
• Figyelembe veszi erősségeit és egyben segíti, hogy a posztjának megfelelően fejlődhessen;
• Megfelelő szerkezeti keretben van megtervezve (bemelegítés, fő rész, levezetés, célok és nevelés).Fő profilként emelnénk ki, hogy a szülők válláról óriási terhet vesz le ez a fajta utánpótlás nevelési rendszer, az által, hogy a gyerekek az iskola területén ismerkedhetnek a gyerekfocival, illetve végezhetnek egészség megőrző tevékenységet. Az iskolákkal együttműködve, garantálva azt, hogy miután a szülő elhozza az iskolába reggel, és amikor délután egy fárasztó nap után érte jön, a gyermek elkészítette a házi feladatát és sportolt is.

A szülő időt, energiát, pénzt spórol meg azzal, hogy nem kell ide-oda fuvarozni gyermekét (aki ugyancsak elfárad ebben), hanem amikor „visszakapja” már csak a pozitív, kötelezettségek nélküli szabadidejét kell hasznosan eltöltenie. Mint tudjuk a gyerekfoci csapatsport, amely rengeteg hatással van a fejlődő szervezetre. Legfőképpen fizikai hatását ismerjük, de ezen fajta utánpótlás nevelés célja sokkal összetettebb. Egy két példát említenénk:

-fiziológiai szükségletek elsajátítása
-szabadidő hasznos eltöltésének kultúrája, rekreáció
-egészség nevelés
-közös munka megismerése
-akaraterő növelése
-kudarcok és sikerek megfelelő megélése, kezelése• A sportpályával, sportcsarnokkal, öltözővel, sportszerekkel való találkozás és azok használatának, rendjének megismerése, a sportághoz való kötődés megszilárdítása.
• A higiéniai szokások kialakítása
• Keringési – légzési bázis rendszerének fejlesztése
• Az életkori sajátosságoknak megfelelő testi fejlődés megfelelő képzéssel
• Az életkornak megfelelően az egyéni, kiscsoportos és a csapatjátékok szervezéséhez, megértéséhez szükséges ismeretek, szabályok, verseny és sportági játékszabályok elsajátítása
• Az ellenféllel szembeni sportszerűség elsajátítása, a FAIR PLAY
• Az életkornak megfelelő alaptechnikai elemek, mozgáskészségek elsajátítása
• Az életkornak megfelelő csapatjáték ismeretek elsajátítása, alkalmazása

Legalább annyira fontos a nálunk sportoló gyermekek személyiségének formálása, mert bár csak kevés gyerekből lesz híres labdarúgó, viszont egészséges, fegyelmezett és becsületes sportembert mindenkiből nevelhetünk. Ezért alapelvünk, hogy a sport ebben a korban nem mehet a tanulás rovására! A sportág jellegéből fakadóan alkalmas arra, hogy olyan emberi tulajdonságokat fejlesszünk általa, mint az önfegyelem, becsületesség, közösségi gondolkodás stb.

Az edzőnek kiemelt feladata, hogy értelmes, pozitív gondolkodású becsületes gyerekeket formáljanak a csapatukban sportoló játékosokból.